El Departament d'Educació treballa en un nou model de batxillerat més flexible i competencial per renovar el currículum actual, del 2008. A més, també es vol sumar una nova modalitat de batxillerat a les especialitats ja existents que sigui de caràcter més general i permeti a l'alumne anar definint l'especialitat a mesura que avança. D'altra banda, es possibilitaria fer el batxillerat en tres anys, i no dos. Segons ha afirmat a TV3 Maite Aymerich Boltà, directora general de Currículum i Personalització del departament, la idea és que el batxillerat "doni resposta a la necessitat de l'alumnat d'estar preparat fer una trajectòria personal". "Volem que sigui un currículum competencial, obert, flexible, facilitador i orientador", ha dit.

Tal com publica TV3 i han explicat fonts del Departament a l'ACN, el nou batxillerat tindrà tres modalitats -científic/tecnològic, humanístic/social i artístic- i una de nova, la modalitat 'general', amb més "passarel·les" i opcions de diverses modalitats.

Les mateixes fonts afirmen que volen que sigui una etapa educativa "útil en ella mateixa" i que, per exemple, el segon any no estigui tan orientat a les proves d'accés a la universitat (PAU).

En aquest sentit, matisen que no ha de ser una etapa "traumàtica" ni anar només orientada a anar a la universitat, sinó que ha d'oferir "itineraris i camins" i tenir un component "molt orientador".

També creuen que hi ha d'haver una "passarel·la" amb l'ESO perquè no sigui un "canvi total".

La previsió amb què treballa el Departament és tenir llest el nou decret de batxillerat la primavera del 2022, perquè pugui entrar en vigor ja en el curs 2022-2023.

Al següent curs, el 2023-2024, les PAU podrien haver estat modificades per tenir coherència amb el nou pla d'estudis.