Els centres educatius de la Catalunya Central han rebut el 20,6% dels 16.832 ordinadors portàtils que el Departament d'Educació s'ha compromès a fer-los arribar durant aquest curs. Totes les escoles i instituts sí que han rebut la totalitat de les connexions portàtils a Internet per garantir a l'alumnat vulnerable l'accés a la xarxa, i el 74,2% dels docents dels centres públics ja disposen del seu ordinador, segons les dades recollides per la Direcció dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central la setmana passada. L'elevada demanda tecnològica ha alentit la distribució dels dispositius, que es van repartint a mesura que van arribant.

Durant aquest curs 2020-2021, els centres públics dependents del Departament d'Educació reben ordinadors portàtils que posen a disposició de tot l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i CFGM, així com de l'alumnat de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d'ESO i CFGS que no disposi d'ordinador a casa seva. També es facilita ordinadors al 100% dels docents i connexió a Internet als alumnes amb situació de vulnerabilitat de totes les etapes. Aquestes són les actuacions més urgents del Pla d'Educació Digital de Catalunya, que era previst fins al 2025 i que l'emergència de la covid-19 ha accelerat perquè en cas de confinament es pugui mantenir l'activitat lectiva en línia.

Des de l'inici de curs, aquestes actuacions es van implementant amb comptagotes. La Direcció dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central explica que «els proveïdors envien els equips a mesura que tenen disponibilitat, i tan bon punt arriben es fa la distribució». En total, a la Catalunya Central s'han de repartir 16.832 portàtils, dels quals fins ara se n'ha distribuït el 20,6%. Dels 56 centres que han de rebre ordinadors portàtils destinats a l'alumnat esmentat, n'hi ha 12 que ja han completat el repartiment i 5 que estan en procés de fer-ho aquests dies, de manera que en quedaran 39 de pendents.

Segons Educació, el pla de digitalització previst està en marxa des de l'inici de curs, i a mesura que van arribant els dispositius es distribueixen als centres «amb un sistema d'identificació digital que assigna a cada alumne un identificador únic i una contrasenya a partir de les dades existents al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC)». Cada dispositiu està relacionat amb un alumne en concret durant un curs escolar com a mínim. Passat aquest període, el centre ha de decidir si continua amb la cessió o bé es recullen i es tornen a assignar de nou el curs següent.

D'altra banda, la totalitat de centres de la Catalunya Central ja disposen de les connexions portàtils a Internet (MiFi) que Educació va prometre per tal d'assegurar la connectivitat a la xarxa d'aquells alumnes que els centres van identificar que no disposaven d'aquest servei a casa. En total s'han lliurat 293 dispositius per garantir l'accés a Internet de tot l'alumnat del territori. Aquestes connexions corresponen a dades il·limitades per a ús lectiu amb restriccions d'horari i accés a llocs web. L'alumnat podrà disposar d'aquesta connectivitat entre les 7 del matí i les 11 de la nit.

Pel que fa als ordinadors destinats a tot el professorat, dels 5.560 que s'han de repartir a la Catalunya Central, ara per ara, se n'han distribuït el 74,2%. En aquest sentit, dels 237 centres que han de rebre portàtils per als docents,142 ja els tenen i 26 els rebran en els propers dies, de manera que en quedaran 69 de pendents.

L'INS Moianès ja en disposa

Un dels centres que acaba de completar la distribució dels dispositius és l'institut Moianès de Moià. Mentre que el novembre va rebre els portàtils destinats als docents, fa un parell de setmanes li van arribar els aproximadament 300 ordinadors per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i dels estudis postobligatoris, que aquesta setmana passada s'acaben de posar a punt.

El cap d'estudis de l'institut, Santi Luna, considera que el fet de disposar d'aquests ordinadors «facilitarà les sessions i la implementació de l'aprenentatge digital» i, d'aquesta manera, «els alumnes podran disposar de maquinària per desenvolupar les tasques amb més solvència». Explica també que durant el confinament «es van detectar algunes necessitats i mancances tecnològiques», que amb els nous dispositius quedaran resoltes. D'altra banda, també ja han repartit les connexions a Internet als alumnes amb necessitats específiques.