Alumnes del cicle formatiu de grau superior de Manteniment Electrònic de l'institut Lacetània de Manresa han convertit la pista poliesportiva del centre en un gran escenari en el qual han fet proves de diversos equips de llum com els que s'utilitzen en l'àmbit de les arts escèniques. Els alumnes han après el funcionament d'aquests equips i com han evolucionat des dels que hi havia als primers teatres, on els llums s'encenien i apagaven amb un interruptor, fins a l'actualitat, quan amb un únic cable es poden controlar fins a 512 canals de llum.

La pista de la Concòrdia de l'institut ha esdevingut un showroom que ha permès als alumnes experimentar i aprendre de manera divertida, posant en pràctica tots els coneixements teòrics apresos a l'aula.