La Conselleria de Salut ha elaborat un document perquè els centres escolars i de formació puguin afrontar amb seguretat les pròximes festes de final de curs, en el qual es recomana que es facin a l’exterior, només amb refrigeri i estrictes mesures de seguretat però sense ball.

Davant l’evolució favorable de l’escenari epidemiològic actual de la Covid-19 i el bon ritme de vacunació, Salut considera que les celebracions de final de curs i actes de graduació es poden dur a terme si es compleixen una sèrie de mesures de precaució, per evitar contagis.

Una de les principals recomanacions és que aquests actes es facin a l’aire lliure preferentment i, si no és possible, que es garanteixi una renovació completa i continuada de l’aire a l’espai interior, mantenint portes i finestres obertes durant tota l’estona. «En tot cas, l’espai haurà d’haver-se ventilat prèviament a l’arribada de les persones que hi participin», s’indica al document.

A l’exterior, es demana que els participants disposin de 2,5 metres quadrats per persona, sense superar les 500 persones, alumnes inclosos, mentre que, a l’interior, l’aforament serà del 50% de la capacitat de la sala amb un màxim de 250 persones.

En el cas de les famílies que ocupin el pati de butaques, serà necessari deixar un seient buit entre les persones pertanyents a diferents unitats de convivència.

Pel que fa al menjar, únicament es permet un refrigeri i només a l’exterior, i no es podrà posar el pica-pica en plats o safates comunes, sinó que s’haurà de disposar en plats o bols individuals.

Les begudes hauran de ser servides per part d’un nombre limitat de persones de l’organització de l’acte, que disposaran de solució o gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans de manera periòdica.

L’entrega dels certificats o diplomes s’haurà de fer de manera esglaonada, amb una distància mínima d’1,5 metres entre persones, i les fotografies de grup es faran a l’exterior únicament i amb els alumnes del mateix grup de convivència estable, que només es podran treure la mascareta en el moment de fer-se la foto.

Es desaconsella que les festes i actes de final de curs incloguin ball i, en el cas que es programin activitats o espectacles, també s’hauran de fer preferentment a l’aire lliure.

Totes les persones participants en aquest tipus de celebracions, majors de sis anys, hauran d’utilitzar mascareta, tant a l’interior com a l’exterior, s’indica al document.

A més, es recomana habilitar dispensadors de gel a tots els accessos d’entrada i de sortida, que hauran de ser escalonades.