La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la millor de l'Estat, segons l'U-Ranking 2021. Segons aquesta classificació, dels sis centres més destacats d'Espanya quatre són catalans: la Universitat Politènica de Catalunya és la tercera que millor nota treu, mentre la Universitat Ramon Llull se situa en cinquena posició i la Universitat de Barcelona en la sisena. A més, en els quatre casos treuen una puntuació més elevada que l'any passat. Amb tot, cap universitat catalana es troba en els rànquings de centres més destacats ni de la Unió Europea ni del món. En aquests últims sí que es troben algunes universitats de la resta de l'Estat.

A la Unió Europea, l'U-Ranking apunta que l'École Central de Nantes (França) és el millor centre, seguit de la Universitat Aalto (Finlàndia) i la Universitat de Tecnologia d'Eindhoven (Països Baixos). França i Bèlgica, amb dos centres cadascuna, són els països de la Unió Europea amb més universitats entre les vuit millors del bloc comunitari.

La classificació U-Multirank està finançada per la Comissió Europea, la Fundació Bertelsmann i el Banc Santander. Analitza universitats de més de 70 països d'arreu del món a través d'àmbits com la docència, la recerca o l'orientació internacional.