L’afectació de la covid en el curs escolar continua absolutament sota control. Malgrat que una primera dada pugui semblar que indica el contrari, que és que en la segona setmana del curs el nombre de grups confinats a la Regió Central s’ha gairebé triplicat en relació amb la primera (s’ha passat de 14 a 37), el nivell d’incidència és mínim. Dos paràmetres permeten contextualitzar aquesta valoració. D’una banda, el fet que aquestes 37 classes en quarantena equivalen a menys de l’1% del total (3.797) que hi ha distribuïdes entres els 441 centres d’aquesta demarcació.

L’altre paràmetre és la referència de com es van desenvolupar els tres trimestres del curs passat, el primer que es va desenvolupar completament sota la influència de la pandèmia. Així, en la segona setmana del primer trimestre el nombre de grups confinats va ser de 84, mentre que en la del segon (que va ser el que va rebre més impacte) va ser cinc vegades superior a la xifra actual: 172. També en el tercer trimestre, el balanç final de la segona setmana estava clarament per sobre de les xifres actuals, ja que llavors hi va haver 110 classes en quarantena. A més a més, hi ha dues comarques de les que componen aquesta Regió Central d’Ensenyament que en aquests 15 dies d’arrencada del curs no han tingut ni un sol grup confinat: el Moianès i el Solsonès. Tampoc no n’hi va haver cap a la primera setmana a l’Anoia, però en aquesta passada se n’han posat tres en quarantena per la detecció d’algun positiu. També cal dir que el nombre de centres que tenen alguna aula en quarantena a la Regió Central són 25, d’un total de 441 (el 5,6%).

Pel que fa al nombre de persones d’aquests centres que han hagut de fer confinament, al conjunt de la demarcació són 914, mentre que la setmana anterior eren 348. Cal subratllar que, dels 37 grups que han acabat la setmana en quarantena, més de la meitat (19) són a la comarca d’Osona, que ja el curs passat va ser la que va presentar una incidència més alta, malgrat que la seva població és inferior a la del Bages.

Pel que fa a les xifres generals, aquesta segona setmana de l’arrencada del curs 2021-2022 s’ha tancat a les escoles del conjunt de Catalunya amb 262 grups confinats d’un total de 72.000 (el 0,36%), distribuïts entre 189 escoles i instituts. No hi havia, però, cap centre confinat al complet.

El total de persones confinades per la detecció d’almenys un positiu en el grup-classe ha estat de 7.805, tot i que els positius detectats en el últims deu dies són 882. D’aquelles 7.805 persones en quarantena, 7.469 són alumnes, mentre que 324 corresponen a personal docent i les 12 restant són personal extern. Els positius acumulats ascendeixen a un total de 4.540.