En els darrers anys s'ha anat observant una tendència a l'alça en l'augment de la durada dels permisos de maternitat i paternitat. Un procés que, fins i tot, ha estat a punt d'assolir els 6 mesos per al 2022. La proposta era sobre la taula del Govern central, però les darreres informacions apunten a que aquesta opció quedarà fora dels Pressupostos Generals i, per tant, de moment haurem d'esperar. Si s'acabés fent realitat, aquesta llei afavoria molt les famílies, i sobretot a les mares, ja que permetia seguir amb el període de lactància que recomana l'OMS (6 mesos).

Permís de maternitat i paternitat de 6 mesos, què sabem del cert?

Aquesta proposta, que com diem, ha quedat fora dels Pressupostos Generals, i es caracteritzava pel següent:

  1. Ampliació dels permisos de maternitat i paternitat a 6 mesos.
  2. Les famílies monoparentals podrien acumular les dues baixes, és a dir, un any.
  3. Prestació pro-criança, per fomentar l'augment de natalitat.

La iniciativa segurament no entrarà vigor, ara per ara, i caldrà esperar a veure si el Govern la contempla per al 2023.

Què és el permís de maternitat/paternitat i quan temps em correspon?

És un subsidi que es dóna als treballadors que suspenen el seu contracte de treball o cessen la seva activitat quan tenen un fill, l'adopten o l'acullen. Poden gaudir de la baixa durant els dies legalment establerts, un període que ha variat en aquest últim any.

L'última ampliació, vigent des de l'1 de gener del 2021, va permetre que el permís de paternitat passés a ser de 16 setmanes per als naixements a partir d'aquella data (abans era de 12 setmanes). Això va suposar igualar-ho al mateix temps que gaudeix la mare, també de 16 setmanes.

Les sis primeres setmanes del permís s'han de gaudir obligatòriament després del part. La mare es pot avançar aquest període fins a quatre setmanes abans de la data previsible del part.

La resta de les setmanes es poden ajornar en funció de l'organització familiar i a partir de la finalització del descans obligatori que esmentàvem. Hi ha un límit de temps per complir-ho: quan el fill o la filla compleixi els 12 mesos. Aquest permís està retribuït al 100% i és intransferible pel que, si el pare no el gaudeix, no el podrà cedir a la mare. Per a ella és obligatori i intransferible.

Es pot gaudir en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50%, per descomptat, previ acord amb l'empresa. A més, és compatible i independent que tant pare com mare coincideixin amb els seus permisos.

La proposta perquè el permís de paternitat i maternitat s'ampliïn a 6 mesos està damunt de la taula, però perilla en no haver entrat en els Pressupostos Generals per a 2022

Com sol·licitat el permís de maternitat o paternitat

De moment no es pot sol·licitar el permís de maternitat per al 2022, però tenint en compte la informació actual, aquí et deixem els passos:

  1. A través d'Internet: es necessita un certificat digital o el DNI electrònic i accedir al portal de “La teva seguretat Social”.
  2. De forma presencial: cal demanar cita prèvia a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i presentar la sol·licitud. Els documents que es requereixen són el llibre de família, el DNI de la mare o del pare (depenent de qui el demani) i el certificat de l'empresa perquè aparegui la baixa laboral. A més, el sol·licitant haurà de portar altres documents que permetin ampliar la informació com, per exemple, el carnet de família nombrosa.

En qualsevol dels casos s'estableix un màxim de 30 dies perquè l'entitat gestora contacti amb el sol·licitant.

Qui paga el permís de maternitat o paternitat?

Durant la baixa, l'INSS és qui paga als treballadors una prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. A aquesta se li descompta la seguretat social a càrrec del treballador. És el 100% de la base reguladora, la qual es pren com a referència la Base de cotització per contingències comunes del mes anterior a la baixa.

En el cas de ser autònom, no és diferent a la resta dels treballadors. La prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb la base de cotització mínima. És imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.