La llei de protecció integral a la infància coneguda com a ‘llei Rhodes’ assenyala al seu article 35 que «tots els centres educatius on cursin estudis persones menors d’edat, independentment de la seva titularitat, hauran de tenir un coordinador o coordinadora de benestar i protecció de l’alumnat, que actuarà sota la supervisió de la persona que ostenti la direcció o titularitat del centre». L’esmentada persona haurà de vetllar per la prevenció, detecció i reparació en el cas d’agressions a menors, a fi de disminuir l’alt índex de delictes violents que pateixen els nens. I la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència ha acordat aquest dilluns que aquesta figura sigui plenament operativa el curs 2022-2023, és a dir, a partir del pròxim setembre.

Així mateix, hi haurà d’haver un delegat de protecció, amb funcions semblants, a les entitats que realitzin activitats d’oci o esportives amb menors d’edat, també a partir del curs que ve. «L’acord que avui portem aquí conté una sèrie d’accions que suposen un salt quantitatiu i qualitatiu en les polítiques públiques de protecció de la infància davant la violència. Són moltes però, per la seva importància i per la seva novetat, m’agradaria destacar-ne una, la creació de les figures del coordinador/a de benestar infantil i del delegat/da de protecció que impulsem des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030», ha assenyalat la ministra Ione Belarra durant la celebració de la Conferència Sectorial.

«Aquests coordinadors i coordinadores han de ser la peça que s’encarregui que s’implementin els plans i protocols en l’àmbit educatiu i en l’oci i l’esport, d’escoltar els menors i els seus avisos sobre qualsevol tipus de violència i de comunicar les situacions de risc», ha afegit Belarra.