L'institut manresà Lacetània recuperarà enguany els programes de mobilitat Erasmus+, que permeten a l'alumnat fer estades de pràctiques en empreses estrangeres. Si l'evolució de la pandèmia de covid-19 ho permet, durant els mesos de juny i juliol 15 alumnes de cicles formatius de grau mitjà podran fer una estada d'un mes i 2 alumnes de grau superior faran una estada de dos mesos en empreses de diferents països europeus.

 A més, 3 membres de la comunitat educativa acompanyaran els alumnes de grau mitjà durant una setmana i un altre participarà en el que s'anomena una experiència de "job shadowing", i que permet als docents compartir bones pràctiques amb altres col·legues europeus, millorar les competències tècniques i abordar reptes comuns com són la inclusió social, les competències digitals i l'aprenentatge d'idiomes.

 Els darrers dos anys aquestes experiències de mobilitat internacional havien hagut d'ajornar-se per la pandèmia. Des de l'institut Lacetània es dona molta importància als programes Erasmus+ pels múltiples beneficis que aporten, tant a l'alumnat com a l'equip docent. Els que hi han participat fins ara destaquen tots els aprenentatges adquirits, no només tècnics i professionals sinó també de creixement personal, millora de competències en comunicació, comprensió d'altres realitats i contextos culturals i personals i autonomia i confiança en un mateix.