Els exàmens de selectivitat a Catalunya  per accedir a la universitat ja han finalitzat i molts estudiants es pregunten quina nota de tall necessiten per poder cursar la carrera que desitgen. Les notes de tall són imprescindibles a l’hora d’aconseguir accedir a una universitat pública.

Són un filtre que estableix el mateix centre formatiu en relació amb el nombre de places de què disposa i del nombre de sol·licituds que rep. Per això, les notes d’accés són diferents cada any. Com que es regeixen per l’oferta i la demanda, les notes són més altes com més baixes són les vacants.

Cada universitat pública estableix a l’any unes notes de tall en funció de la qualificació més baixa que va obtenir l’últim estudiant admès en el grau després de l’assignació de les places. Per això motiu, els graus en medicina solen ser els que tenen un tall més alt.

Les notes de tall d’aquest 2022 no es coneixeran fins el 29 de juny. Les de l’any passat per als centres catalans es van fer públiques el 13 de juliol. En canvi, les de Madrid van sortir el 16 de juliol del 2021.

@diari.regio7 Com calcular la teva nota de tall de la sele? #sele #selectivitat2022 #pau2022 #estiktokat #catalunya #selectivitatcatalunya #batxillerat #universitat #pertu ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依