Ramon Bernades és un dels dos joves que enguany ha arrasat a la selectivitat amb un 10 com a nota final. Alumne de l'Escola Pia de Sabadell, a partir del setembre preveu començar els estudis de Medicina a la Universitat Pompeu Fabra.

"És una carrera que barreja moltes assignatures de ciències, i m'atrau la possibilitat de posar aquest coneixement al servei de les persones", explica aquest jove de 17 anys, aclaparat pels mitjans de comunicació l'endemà de conèixer les notes que havia obtingut als exàmens. Preguntat per la clau de l'èxit de les proves, assegura que va ser "bàsic" establir un horari de vuit hores d'estudi fixes cada dia, especialment durant l'última setmana, "i seguir-ho al peu de la lletra".