El mes d'octubre s'ha caracteritzat pel pas de tot un seguit de fronts, la major part d'ells arrossegant una massa d'aire freda a conseqüència d'un avanç de la circulació més zonal cap al sud. Les pertorbacions van deixar precipitació a gran part del país, si bé ha afectat més el quadrant nord-occidental del territori, però també al litoral i prelitoral Central. D'altra banda, l'aire fred ha provocat un mes d'octubre amb anomalies termomètriques negatives a gran part del país.

Ha estat un dels octubres més freds de les últimes dècades a Catalunya. Si bé a molts sectors del centre i sud del litoral i prelitoral només cal remuntar-se fins a l'octubre de 2010, en altres sectors del país no teníem un octubre tan fred des dels anys 2003 o 1998. I fins i tot cal destacar que en alguns sectors de ponent feia 27 anys, des de l'octubre de 1993, que no es registrava un octubre tan fred, com és el cas de Raimat (el Segrià).

Octubre fred a Catalunya

La temperatura mitjana ha estat per sota dels valors habituals a gran part del territori, especialment a les parts més elevades del Pirineu occidental.

Aquesta distribució de les anomalies han estat conseqüència de l'aire fred que acompanyava a la major part de les pertorbacions que van visitar al país i que van provocar descensos tèrmics acusats especialment durant els tres episodis que van afectar el territori del dia 2 al 15 d'octubre.