Protecció Civil ha alertat aquest dimecres de la presència de nivells elevats d'ozó a la Catalunya Central i no descarta que se superi el llindar d'informació. L'avís també afecta la Plana de Vic. A la resta del territori, els nivells seran moderats.

En conseqüència, la institució ha recomanat, especialment a la població vulnerable, reduir les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure.

Què és l'ozó troposfèric?

L'ozó és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament a l'atmosfera per una font, sinó format a partir de reaccions fotoquímiques (activades per la llum solar) entre contaminants primaris. Concretament, es forma ozó quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg d'un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores). Així, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu.

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

S'amplia també l'avís preventiu per partícules

El Departament d'Acció Climàtica ha ampliat aquest dimecres a la Catalunya Central i a Ponent l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l'ambient atmosfèric, activat aquest dimarts a l'àrea de Barcelona. La mitjana diària dels nivells de PM10 durant aquest dimarts va ser superior als 50 micrograms per metre cúbic a tres punts de mesurament, un a l'àrea de Barcelona, un a la Catalunya Central i el tercer a les terres de Ponent. Els nivells a la resta de punts de mesurament d’aquestes zones són moderats. A més, la previsió a 24 hores indica que es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 micrograms per metre cúbic durant aquest dimecres.

Es preveu que la situació d’intrusió de pols d’origen africà que està afectant Catalunya s’intensifiqui i que les condicions meteorològiques siguin poc favorables per la dispersió dels contaminants atmosfèrics.Aquesta és la desena intrusió de pols africà des del gener, quatre de les quals han provocat l'activació d'avisos preventius.

Davant d'aquesta situació, s'ha activat l'avís preventiu amb l'objectiu de reduir les emissions contaminants. Aquest avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules o bé desactivar l’avís.