La regió central ha viscut aquest any la tardor més càlida des que hi ha registres. La tardor d'enguany a Catalunya supera les també molt càlides del 2014, 2011 i 2006 i ho ha estat sobretot a les àrees del litoral, prelitoral i altiplà central. A les comarques centrals, el dèficit pluviomètric ha estat generalitzat a bona part del Bages i Moianès, on s'ha viscut la tardor més eixuta des que hi ha registres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Les quantitats més exigües en aquestes comarques no han arribat a 30 mm, valor molt inferior a la mitjana climàtica.

Mapes del percentatge de precipitació respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 dels mesos de la tardor 2022

Mapes del percentatge de precipitació respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 dels mesos de la tardor 2022 Meteocat

Temperatura alta persistent, sobretot a l'octubre

Al llarg de la tardor la temperatura s'ha mantingut, en general, per sobre de la mitjana, tot i algunes excepcions a finals de setembre i en curts períodes del novembre. L'estació va començar amb un setembre que es pot qualificar de moderadament càlid. La primera meitat del mes, en què una massa d'aire tropical va provocar valors tèrmics elevats, sobretot a l'est del territori, va ser en part compensada per una segona quinzena no tan càlida, dominada per un flux zonal que va afavorir el pas de fronts atlàntics.

L'octubre és quan l'anomalia positiva de temperatura es va fer més notòria, fins al punt que ha estat l'octubre més càlid registrat mai a Catalunya. La massa d'aire tropical, particularment durant la segona quinzena del mes, en va ser la causant.

Finalment, el novembre ha continuat registrant valors per sobre dels habituals per l'època de l'any, tot i que de manera menys exagerada que al mes anterior. Tot i això, en alguns sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral ha estat el novembre més càlid des que hi ha registres.

La tardor més càlida a la majoria de sèries històriques

Després d'un estiu amb rècords de temperatura mitjana al conjunt del territori, la tardor ha seguit el mateix camí. De fet, cal ressaltar la persistència de valors tèrmics molt elevats durant el 2022: des del maig fins al novembre, l'anomalia positiva mensual ha estat molt pronunciada, exceptuant el setembre.

En contextualitzar històricament la tardor del 2022 amb les dels darrers 20 anys, ha resultat ser la més càlida gairebé a tot el territori, exceptuant a les comarques del Pirineu i Prepirineu, on ha estat la segona o tercera més càlida.

Si el context temporal s'amplia als darrers 73 anys, es constata que a 17 de les 21 sèries que disposen d'aquest històric, la tardor del 2022 també ha estat la més càlida, seguida de les dels anys 2014, 2006 i 2011. Entre aquestes, la tardor del 2022 també ha estat la més càlida de totes les registrades fins ara a les dues sèries històriques que disposen ja de més de 110 anys de dades: l'Observatori de l'Ebre i l'Observatori Fabra. 

A l'Observatori de l'Ebre, amb registres des de 1905, la temperatura mitjana ha estat de 21°C, valor que supera en 0,5 °C l'anterior rècord, del 2014. A l'Observatori Fabra, amb registres que comencen el 1913, la temperatura mitjana ha estat de 19,5°C, 0,8°C superior al rècord anterior, del 2011. 

Irradiació solar

La irradiació solar global de la tardor ha estat propera a la normalitat, amb excepció del terç sud i comarques occidentals, on els valors han estat inferiors. A punts localitzats del quadrant nord-est, ha estat lleugerament superior. El setembre i l'octubre van tenir un patró similar, amb anomalies negatives a l'oest i positives en àrees nord-orientals. En canvi, al novembre es van enregistrar valors per sobre de la mitjana a la depressió central, probablement per l'absència de boira.