La convocatòria d’eleccions generals per al pròxim 23 de juliol ha fet que molts espanyols que tenen contractades les seves vacances es preguntin si poden perdre els diners que ja han abonat si són cridats per formar part d’una mesa electoral: la resposta de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) és no.

Des de l’OCU, la seva portaveu, Iliana Izverniceanu, assegura que el fet d’haver contractat i abonat les teves vacances pot ser causa per a la recuperació dels diners.

En principi, si hi ha una assegurança de cancel·lació, la devolució es presenta fàcil, segons l’OCU, perquè la persona en qüestió podria adduir que ha sigut cridat a una mesa electoral i demanaria la cobertura d’aquest després d’aportar la documentació que ha sigut així.

Però fins i tot si no té aquesta assegurança, l’organització considera que el fet de ser cridat a participar en la jornada electoral seria «una causa de força major» i no faria falta aquesta assegurança de cancel·lació per a la devolució dels diners anticipats.

Seria una «causa inevitable, imprevisible i ineludible que no se sabia abans de contractar aquest viatge», segons la portaveu, i seria prou important per poder recuperar íntegrament els diners del viatge que no podem fer.

Però aquesta no és l’única pregunta que es fan els ciutadans davant aquesta convocatòria que se celebra al juliol, un mes que escull un 30% d’espanyols per anar-se’n de vacances, i un diumenge que coincideix amb el pont pel dia de Santiago Apòstol, que se celebra el 25 de juliol i que és festiu en algunes comunitats, com Galícia, Castella i Lleó, Navarra o el País Basc.

Molts són els que estan intentant saber amb seguretat si tenir bitllets comprats o allotjament reservat pot servir com a excusa per no ser en una mesa electoral, en cas de ser convocat.

Però, quan s’elegeixen els membres de les taules?: els presidents i vocals de les taules, igual com dos suplents per cada un d’ells, són triats per sorteig entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, segons recull la llei. És a dir, entre el 24 i el 28 de juny.

Els designats disposen de set dies per al·legar davant la Junta Electoral de Zona la causa justificada i documentada que els impedeixi l’acceptació del càrrec. La Junta resoldrà en cinc dies i comunicarà a l’interessat la seva decisió.

La Junta Electoral Central va emetre el 2011 una instrucció amb una llista de supòsits en els quals estaria justificada l’excusa de la persona designada. Una llista que, no obstant, està oberta.