La pandèmia de la covid-19 farà que els votants de les eleccions catalanes del 14 de febrer es trobin amb el seu col·legi electoral habitual traslladat a una altra ubicació. Moltes meses que se solen instal·lar en escoles s'estan reubicant en poliesportius i centres cívics.

A través d'aquesta taula et podem ajudar a respondre la pregunta "com saber on em toca votar el 14-F?". És el llistat oficial facilitat per la Generalitat amb tots els col·legis electorals del 14 de febrer, la seva direcció i el número de meses que acolliran. L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figuren les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral, la secció en la qual està censat, la mesa on li correspon votar i l'adreça del col·legi electoral.

Quin és l'horari de votació en les meses?

La votació s'inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l'accés al local, se li permetrà votar. En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l'hora d'acabament s'allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).

Per la pandèmia, la Generalitat ha establert l'horari de 19 a 20 h per a que votin les persones en quarantena i afectades per la covid-19.

Quina documentació he de presentar?

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els següents documents:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís de conduir (amb fotografia).
  • No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals; en cap cas se n'acceptarà una fotocòpia.

Consulta aquí la guia sobre com votar a les eleccions catalanes del 14-F.

Recorda que pots consultar els resultats de les eleccions a Catalunya al nostre diari.