JxCat, PSOE i Cs volen equiparar els permisos per naixement dels dos progenitors a les 16 setmanes mentre ERC i els comuns aposten per arribar als 6 mesos. En el cas de Cs, es preveu la possibilitat d'ampliar el permís dues setmanes més fins a les 36 entre els dos. En canvi, el programa del PP se centra en "posar en valor la maternitat" i no fa ni esment als permisos de paternitat. Pel que fa a violència masclista, PSOE i JxCat proposen una reforma del Codi Penal per suprimir el delicte per abús sexual i els socialistes aposten per regular el consentiment perquè "si una dona no diu sí, tota la resta és no". El PP, en canvi, vol ampliar la presó permanent revisable per als casos d'assassinat relacionats amb violència masclista.

JxCat vol impulsar una modificació del Codi Penal per abolir el supòsit d'abús sexual, ja que considera que és una categoria que "posa en perill les dones i no garanteix els seus drets". Així mateix demanen que el Ministeri Fiscal persegueixi d'ofici el delicte de violència masclista i modificar la Llei Integral de Violència de Gènere per integrar "totes i cada una de les formes de violència masclista, més enllà de l'àmbit de la parella, com les agressions sexuals, assetjament sexual i tràfic i explotació sexual". Pel que fa la prostitució, aposten per un model suec que penalitzi la compra de serveis sexuals. I en relació als abusos sexuals infantils, JxCat proposa una modificació legislativa perquè aquests delictes no prescriguin.

En l'àmbit de la igualtat entre homes i dones, la candidatura de Jordi Sànchez vol crear un consell assessor en polítiques feministes i "avançar progressivament cap a l'equiparació dels permisos per naixement de setze setmanes intransferibles".

El programa d'ERC demana adequar la legislació espanyola sobre violència masclista al Conveni d'Istanbul; establir plans de formació obligatòria en perspectiva de gènere per als professionals del sistema judicial i crear una comissió d'estudi per crear un sistema de permisos, llicències i excedències "que facin compatible la carrera professional amb la vida personal en igualtat de condicions entre homes i dones".

Altres mesures que ERC vol portar al Congrés són l'aprovació de la Llei d'Igualtat LGTB i d'una Llei d'igualtat de Transsexualitat i Transgènere; i garantir el dret al finançament públic de la reproducció assistida de totes les dones, independentment de la seva orientació sexual o estat civil.

Els republicans entren en més detall quan parlen de les mesures que proposen per a una República catalana. En aquest apartat aposten per ampliar el permís de maternitat fins als sis mesos; garantir la igualtat salarial i garantir el dret de les dones a "decidir lliurament sobre el seu propi cos la seva maternitat".

El PSOE aposta per regular el consentiment al Codi Penal

Una de les propostes estrella del PSOE es reformar el Codi Penal per garantir que "si una dona no diu que sí, tota la resta es no". D'aquesta manera, el programa de Pedro Sánchez defensa que la falta de consentiment de la víctima serà clau en els delictes sexuals. Així mateix, el PSOE vol suprimir el delicte d'abús sexual. Els socialistes també aposten per abolir la prostitució i eradicar el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual a través d'una llei integral. El programa del PSOE rebutja els "ventres de lloguer", vol aprovar una llei contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere; garantir l'accés a tècniques de reproducció humana assistida sense discriminació; i reformar la llei d'identitat de gènere per facilitar el canvi de sexe i el nom dels menors de 16 anys.

Entre altres mesures, els socialistes volen que a les escoles es faci formació específica per prevenir violència de gènere i aposta per "formació adequada" per a tots els operadors jurídics per tal d'augmentar la confiança en la justícia i augmentar les denúncies de víctimes de violència masclista.

Pel que fa als permisos per naixement, els socialistes reivindiquen que el govern de Sánchez ha aprovat recentment el permís de paternitat de 8 setmanes i manté el compromís d'equiparar a les 16 setmanes el 2021.

El PP se centra en "posar en valor" la maternitat

La principal mesura del programa electoral del PP en matèria de violència masclista és reformar el Codi Penal per estendre la presó permanent revisable als casos d'assassinat "amb algun supòsit de violència de gènere acreditada". Altres mesures que detalla el programa són incrementar el número de policies especialitats en la protecció i seguretat de les víctimes; aprovar una llei integral contra el tràfic d'éssers humans contra tota forma d'explotació de dones i nenes; així com protocols homogenis entre l'Estat i les comunitats autònomes per detectar i actuar contra la violència de gènere des dels centres educatius.

En l'àmbit de la igualtat, el PP vol aprovar un nou pla estratègic d'igualtat d'oportunitats 2019-2022 i pel que fa a la família centra les seves propostes en la maternitat. Una de les mesures és aprovar una llei de suport a la maternitat "que contempli un conjunt de mesures per posar en valor la maternitat i ampliar mesures de conciliació i coresponsabilitat". Una de les mesures concretes és donar incentius fiscals per a empreses que contractin dones després de la maternitat. Per potenciar la natalitat, el PP també vol atorgar la condició de família nombrosa de categoria especial a partir del quart fill.

Cs proposa una llei de gestació subrogada

En l'àmbit familiar, Cs vol que totes les famílies amb dos o més fills tinguin la consideració de família nombrosa, ara és a partir de tres fills. I el programa electoral de la candidatura taronja també proposa que a partir dels tres fills hi hagi una "categoria especial". Així mateix, Cs vol que les famílies monoparentals amb fills a càrrec tinguin els mateixos beneficis que les nombroses. Encara en l'àmbit familiar, la candidatura liderada per Albert Rivera promet un xec-escola bressol per avançar en la universalització de l'educació de 0 a 3 anys.

El programa de Cs promet equiparar els permisos de maternitat i paternitat fins a les 16 setmanes per a cada progenitor. Així mateix, preveu "bonus de corresponsabilitat" de dos setmanes més per a cadascun per arribar a un total de 36 setmanes entre els dos. Per facilitar la incorporació de les dones al mercat laboral, promet bonificar amb 100 euros al més durant dos anys les cotitzacions socials de les treballadores contractades després d'un permís de maternitat. Cs és l'únic partit que en el programa aposta directament per una llei de gestació subrogada "altruista i garantista" perquè" les dones que no puguin tenir fills i les famílies LGTBI puguin formar una família". També proposen una llei per a la prevenció, assistència i protecció de la dona davant al violència sexual i una nova llei d'igualtat "real" per al col·lectiu LGTBI.

El Ministeri de Feminisme d'En Comú Podem

El programa d'En Comú Podem promet crear un Ministeri de Feminismes i Diversitat i preveu diverses mesures en l'àmbit laboral com fer pública i corregir la bretxa salarial entre homes i dones; l'obligatorietat dels plans d'igualtat en l'administració i empreses amb plantilles de menys de 150 persones; impulsar un pla de xoc contra la precarietat laboral femenina; així com eliminar la tributació conjunta dels matrimonis de l'IRPF i impulsar mesures de foment de l'autonomia econòmica de les dones.

Pel que fa als permisos per naixement o adopció, els comuns proposen equiparar els permisos de paternitat als de maternitat ampliant-los progressivament fins als sis mesos. I també en l'àmbit familiar, volen impulsar permisos remunerats per atendre necessitats de cura. En l'àmbit de la lluita contra la violència masclista, la candidatura de Jaume Asens proposa crear un gran pacte social que elabori recomanacions i mesures així com reformar la llei integral contra la violència de gènere per introduir les "violències masclistes en totes les formes d'expressió".

Els comuns volen eliminar totes les lleis que "penalitzen les persones que exerceixen la prostitució" i aposten per vetllar pels seus drets socials i laborals i per eradicar la figura de proxeneta. Pel que fa a l'avortament, el programa proposa despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs "garantint el dret de les dones a decidir de forma lliure, segura i gratuïta". Els comuns volen aprovar una llei per al canvi de nom i de sexe en la documentació oficial sense requisits, que inclogui menors d'edat, i aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia que garanteixi el dret a igualtat i a la no discriminació.