Primàries Manresa va aprovar en una assemblea oberta a la ciutadania el programa electoral que la plataforma independentista defensarà en les eleccions municipals. La independència, la capitalitat, la quarta revolució industrial, l'impuls del petit comerç i la participació ciutadana en són els principals eixos.

Quant al tema de la independència, entre d'altres, proposa pagar tots els tributs estatals del consistori i les seves empreses públiques a l'Agència Tributària Catalana. En el tema del lideratge, proposa crear una regidoria que teixeixi relacions amb les ciutats i pobles del conjunt de la Catalunya Central per liderar-ne les reclamacions de forma unitària davant Barcelona.

Quant a la indústria, treballar per la captació d'empreses de l'àmbit tecnològic i l'enfortiment de l'UPC. De cara al petit comerç, creu que ha de ser un dels puntals econòmics de la ciutat i, pel que fa a la participació ciutadana, té la voluntat que el pressupost tendeixi el màxim a ser debatut i votat per la ciutadania i no es limiti a una petita partida.