Manresa en Comú ha presentat les seves propostes en igualtat destacant la necessitat d'un observatori i programes d'ocupació dirigits a atacar l'atur femení.

Ana Querol, candidata a l'alcaldia de Manresa en Comú, considera que cal "assegurar una vida digna per a totes les manresanes lliure de violències masclistes, explotació, precarietat i amb plena igualtat en totes les esferes de la vida".

Per assolir-ho , proposa superar la regidoria de la Dona i crear la regidoria de Feminismes i LGTBI+, depenent de l'Àrea d'Alcaldia per facilitar i mesurar l'impacte de gènere en tota actuació municipal.

D'aquesta regidoria en dependrà l'Observatori d'Igualtat, el qual haurà d'identificar i avaluar el nivell d'acompliment de les mesures d'igualtat de gènere.

La candidata dels Comuns, ha volgut posar en valor l'actual pla per la igualtat manresà però considera que "cal assolir entre totes un govern més ambiciós i realment feminista a la ciutat".

Segons Querol, "no podem estar satisfetes per tenir una regidoria de la dona, perquè no hi ha un sol tipus de dona, sinó que les dones som diverses. I també perquè hem d'aspirar que tota l'acció de l'ajuntament respongui a allò que els últims 8M ens han ensenyat: que mai més podem permetre realitats que no comptin amb la participació de les dones en tots els nivells"."Cal una mirada sensible"

Per exemple, en l'urbanisme i la mobilitat cal "una mirada sensible i integradora, perquè quan per fem una vorera per on no hi pot passar una cadira de rodes, un cotxet o una persona gran amb bastó, això també afecta a la persona, quasi sempre una dona, que empenta la cadira o el cotxet o a qui porta del bracet un avi o un infant. Quan hi ha desigualtats en l'espai públic o en l'accés als drets socials, això ho paguem la societat, però sobre tot ho paguem les dones que ens hi deixem el temps i la salut física i mental".

També per garantir la igualtat salarial i laboral, "perquè les dones patim més l'atur i la precarietat i també les jornades parcials involuntàries", els Comuns proposen incloure clàusules específiques en les contractacions i licitacions municipals de manera que es garanteixin aspectes com l'eradicació de la bretxa salarial, la prevenció de l'assetjament sexual en l'entorn laboral o la no-discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere, així com la promoció de l'ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGBTI+. Així com programes propis desenvolupats per el CIO encarats per a l'ocupació de les dones.

Per a Querol, l'àmbit educatiu és fonamental i amb l'escola al capdavant cal trencar la visió tradicional i clàssica de família -en què els nens tenen un rol diferent del de les nenes- "que ens han ensenyat de petits començar a parlar de feminismes». Aquesta és la clau per transmetre als infants i joves que ningú està per sobre de ningú altre, i que les diferències són la riquesa de la nostra societat, ja sigui per diferència de gènere o d'ètnia, religió, o ideologia.

I considera que cal impulsar la "xarxa d'escoles per la igualtat i la no discriminació" per dotar les escoles i els professors de recursos i eines per educar en la igualtat.

Per aprofundir-hi , creuen interessant també impulsar i aprovar la Carta de Ciutat feminista amb totes les entitats i organismes manresans , de manera que es puguin posar en marxa mesures d'empoderament feminista transversals i en tots els àmbits. En aquest sentit, caldrà vetllar per a què totes les dones puguin trobar el seu espai de participació en el seu àmbit d'interès, des del cultural i associatiu fins a l'econòmic i empresarial passant també per l'educatiu, el judicial o el de la salut.Ciutat cuidadora

Ana Querol també ha volgut reforçar la proposta ja van llençar en campanya per "fer de Manresa una ciutat cuidadora " ja que un dels àmbits que genera més discriminació i desigualtat és la cura de les persones.

La majoria del temps dedicat al treball de cures recau en les famílies, principalment en les dones, i de manera no remunerada. La prestació de serveis de cures de manera remunerada es caracteritza per la feminització, per l'alta precarietat laboral i per una gran presència de dones migrades.

La sobrecàrrega de treball de cures té un impacte negatiu en la salut física i mental, i en el benestar i la trajectòria vital de les persones cuidadores.

Així, cal que la ciutat faci també política feminista en aquest àmbit, això vol dir: democratitzar la cura i "tenim la sort de dur a la nostra llista de Manresa el cap del Departament que ho està impulsant a l'Ajuntament de Barcelona".

Querol s'ha felicitat per la creació del centre LGTBI de Manresa, Co-impulsat amb "l'Àrea d'Acció Social del Consell Comarcal que governa el nostre espai política, amb l'Albert Marañon al capdavant. I es compromet a reforçar-lo.

I ha assegurat que "les dones podem jugar un paper important per tal que les formacions polítiques d'extrema dreta no tinguin major espai polític ja que som les que ens hi juguem més en la pèrdua de drets".