L'històric per excel·lència. És l'únic que quedava de les nostres comarques que era alcalde ininter-rompudament des de les primeres eleccions democràtiques (1979), i un dels quatre que poden ostentar aquesta condició a tot Catalunya.