Primàries Manresa ha presentat les seves propostes en l'àmbit de l'ensenyament que formen part del programa electoral, elaborat a partir de les aportacions fetes en el marc dels debats participatius.

Abans de desgranar-ne les línies principals, Marc Olivé en nom de Primàries Manresa ha volgut fer explícita que "la nostra llista és l'única que conté persones amb llarga trajectòria de dedicació i activisme en pro de les escoles públiques de la ciutat, persones com en Josep Gallardo o jo mateix, així com professors i mestres, i que sabem per experiència pròpia els problemes que tenen les escoles i les AMPA de la ciutat".

Ha recordat també que durant tots aquests anys de govern municipal amb l'actual equip JxManresa i ERC l'ensenyament públic no ha tingut cap suport real a tenor dels pressupostos dedicats. Com a colofó, ha recordat que els dos candidats d'aquests grups van votar en contra de la proposta de construcció d'una cuina a l'escola pública Flama i han "condemnat als pares i mares de Manresa a pagar-la de la seva butxaca".

Seguidament, s'han exposat les principals propostes que Primàries Manresa durà a terme des de l'ajuntament. Les propostes es basen en el reconeixement que l'escola pública sempre ha estat un dels pilars de la nació catalana i que aquesta ha de ser una de les principals institucions per la igualtat d'oportunitats efectiva dels infants i un centre on els barris i els manresans "es relliguin i avancin junts per un futur millor, major integració i arrelament". Per dur a terme aquests ideals, la plataforma ciutadana proposa aprofundir el rol consultiu i decisori del Consell Escolar Municipal, es compromet a que sempre hi hagi representació de l'ajuntament als consells escolars dels centres, lluitarà activament per evitar el tancament de grups en l'ensenyament públic, i la millora de les ràtios alumnes/mestre.

Així mateix, Primàries Manresa s'ofereix per acompanyar les reivindicacions dels claustres i direccions davant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.Conserge de reforç

La formació manresana té també propostes ambicioses per ajudar a les AMPA, que van des "d'ajudar a que es coneguin i cooperin entre elles, facilitar-ne la federació i enfortir la seva veu", fins al compromís "d'estudiar la possibilitat i viabilitat de fer que les aportacions de les famílies a les AMPA puguin obtenir beneficis fiscals". No descarten la possibilitat de tornar a fer convenis de col·laboració directes entre ajuntament i AMPA, per exemple per ajudar a finançar el transport escolar, el desplegament de les beques de material -que volen que es facin efectives a principi de curs-, i la possible subvenció d'activitats extraescolars.

Finalment, Primàries Manresa ha recalcat que treballarà per establir el perfil de "conserge de reforç" per poder cobrir baixes laborals des del primer dia, i es compromet a trobar una solució per l'escola Valldaura, que a part del problema de les instal·lacions en barracons té l'afegit de l'activitat potencialment perjudicial de Pymsa, problema que afecta a l'escola i al barri en general.

El programa complet en l'àmbit de l'ensenyament es pot consultar clicant aquí.