Al segle XIX, la industrialització va arribar a Catalunya. Grans fàbriques es construïren al costat dels rius, per aprofitar la seva energia hidràulica per moure la maquinària que a dins s'hi encabia. Els edificis es dissenyaven d'acord amb la mecànica que permetia transmetre-li l'energia. La comarca del Bages no en va ser cap excepció. Travessada per dos importants rius, els naixements de nombroses fàbriques annexes a les seves ribes van anar augmentant.

La primera fàbrica que es va construir a Catalunya va ser la fàbrica Cal Miralda, altrament coneguda com fàbrica dels Panyos, a Manresa. En aquest edifici, de 110 metres de llarg i 10 d'ample, s'hi confeccionaven draps de llana fina. És possible que mai ens haguem preguntat la seva història, o que ens haguem preguntat com és que encara no s'ha enderrocat. Tant és així que potser no sabem que enguany se celebra el 200è aniversari de la seva construcció, i es mereix, com tot patrimoni industrial, que la seva història sigui coneguda, i junt amb la seva, la de totes les colònies del tèxtil que hi van anar al darrere. En conseqüència, està a les nostres mans el manteniment d'aquests edificis, dotant-los o no d'altres usos, i per sobre de tot, fer-ne viu el seu relat.

L'evolució d'aquestes fàbriques va ser similar en moltes; van anar canviant de mans fins que es van acabar tancant, i les fàbriques es van anar ubicant en altres indrets, i es van agrupar per satisfer necessitats comunes i per allunyar-se dels nuclis poblacionals. Així les trobem actualment, amb un valor patrimonial bastant més baix que la ja esmentada fàbrica dels Panyos. Qui sap què en quedarà, de les actuals d'aquí dos-cents anys...