24 de desembre de 2018
24.12.2018
BBVA AMB LA DIGITALITZACIÓ

«BBVA One View facilita el control dels comptes i la gestió»

Entrevista a Ana Clemente, responsable de Transformació Digital Empresarial a BBVA

24.12.2018 | 14:04
Ana Clemente, responsable de Transformació Digital Empresarial a BBVA

BBVA One View permet a les empreses controlar els seus comptes nacionals, comptes de crèdit i targetes de més de 80 entitats financeres, en temps real i des de qualsevol dispositiu.
Quin és l'objectiu d'aquest agregador intel·ligent?
Facilitar a les empreses optimitzar la seva tresoreria i fer més eficient la seva presa de decisions. A part d'agregar la informació dels comptes, comptes de crèdit i targetes, també és un servei multi-CIF: pot incorporar tots els CIF d'un grup empresarial.
Quins avantatges garanteix a les empreses?
Les empreses treballen de mitjana amb 3 o 4 entitats, per la qual cosa seguir els comptes detalladament els suposa hores i hores de gestió. Han d'accedir a diferents bancs on-line, descarregar la informació de cadascun i unificar-la, per generar informes financers. A més, la informació que es descarreguen de seguida queda desactualitzada. BBVA One View els permet veure tota la informació d'un cop d'ull i en temps real, i descarregar-la en un format homogeni. Això suposa un estalvi de temps considerable, simplifica el procés d'agregació bancària i facilita la conciliació comptable. BBVA One View ajuda les empreses en el dia a dia de la seva gestió i és molt útil i innovador.
En què es diferencia d'altres agregadors financers?
No existeix al mercat un servei d'agregació amb les característiques de BBVA One View, que faciliti al client controlar els seus comptes i que li permeti prendre les millors decisions. És la primera solució que classifica els moviments de totes les entitats en categories específiques d'empreses, segons el Pla General Comptable.
Què ha de fer una empresa per donar-se d'alta i iniciar el procés d'agregació de comptes i targetes?
El client empresa ha d'accedir a www.bbvaonview.com i completar l'alta on-line, i agregar els comptes i targetes d'altres entitats. És el client qui decideix i tria els comptes i targetes que vol vincular a BBVA One View en cada moment. Com més productes afegeixi, més completa serà la visió de la tresoreria de la seva empresa. Només la primera vegada necessitarà les contrasenyes d'accés a les altres entitats, i a partir d'aquí podrà consultar tota la informació financera des d'un únic punt. L'alta no requereix instal·lar cap programa addicional. També es pot fer còmodament des del mòbil, mitjançant l'app de la banca on-line per a empreses BBVA Netcash.
De moment, quants clients té BBVA One View?
Tenim més de 26.000 clients empresa que ja gaudeixen dels seus avantatges.
Quines són les funcions més valorades per les companyies?
Els clients valoren molt positivament el fet de poder disposar de tota la informació dels seus comptes i targetes de manera homogènia i en temps real. Això els permet estalviar una mitjana de dues hores diàries en la gestió de la seva tresoreria, simplifica el seguiment i facilita la conciliació comptable. També valoren molt la comoditat, tenint en compte que el client pot accedir a BBVA One View des de l'ordinador, la tauleta o el mòbil. I coincideixen que els facilita informació a tots els nivells, des de la petita despesa fins a la gran inversió, eviten desfasaments de tresoreria. Informes personalitzats els ajuden a detectar problemes, aprofitar oportunitats i fer que prenguin les millors decisions.
Quins altres productes i serveis és previst incorporar a l'agregador?
Actualment, BBVA One View ha posat el focus en els productes més rellevants per als clients empresa com són comptes corrents, comptes de crèdit i targetes. Però la intenció és poder incorporar aviat els productes i serveis amb més recurrència en la gestió empresarial.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook