La intel·ligència artificial (IA) és un element clau per al futur de la banca mòbil?

La intel·ligència artificial i l’analítica avançada de dades són clau per al desenvolupament de solucions que facilitin als clients la gestió de les seves finances. A BBVA apliquem la intel·ligència artificial per predir fites en els hàbits financers i desenvolupar solucions que s’adaptin a les necessitats de cada client. L’app de BBVA ja disposa d’un assistent virtual (sense veu) que proposa al client accions que li facilitin la presa de decisions en moments puntuals. A través de la funcionalitat Moviments Previstos, un model predictiu i diferenciador desenvolupat íntegrament per BBVA, el client pot disposar a principi de cada mes d’una previsió dels seus principals ingressos i despeses. Fins i tot calcula si acabarà el mes amb saldo suficient. Amb aquesta informació el client pot dissenyar estratègies per retallar certes despeses o utilitzar l’eina per ajudar-lo a estalviar fixant-se metes personals.

Fa un temps van llançar Bconomy. Quina diferència hi ha amb Moviments Previstos?

Són complementàries. Bconomy és una altra eina que BBVA posa al servei del client perquè pugui gestionar la seva economia. Ofereix un diagnòstic de la salut financera, mesura l’evolució dels ingressos i despeses d’un client, el nivell d’estalvi, els diners que destina a l’habitatge o el nivell d’endeutament, per qualificar amb una nota mitjana el seu estat de salut financer i adoptar plans de millora.

Tenen previst desenvolupar alguna d’aquestes funcionalitats o llançar-ne d’altres?

Bconomy ja permet als clients gaudir de més avantatges, com comparar-se amb altres persones del seu entorn i de característiques similars (mateixa edat, sexe, rang salarial i codi postal). D’aquesta manera es pot tenir una referència per avaluar si la despesa se situa o no per sobre de la mitjana.

Sens dubte, treballem per augmentar les capacitats d’aquestes funcionalitats, però a més estem immersos en el desenvolupament d’iniciatives relacionades amb l’analítica avançada de dades i la intel·ligència artificial destinades a posar en mans dels clients informació útil i accionable.

Acaben d’anunciar la seva entrada a Bixby, l’assistent virtual de Samsung…

Sí, per primera vegada a l’Estat espanyol els clients de BBVA que tinguin Galaxy Noti9 (S9, S9+, Noti8, S8 i S8+) que executin Android Peu US poden indicar a Bixby que localitzi un caixer de BBVA i els buscarà la ubicació més pròxima al lloc en el qual es trobin.

Quins altres assistents o bots té BBVA?

Va ser la primera entitat espa-nyola a tenir un chatbot a Facebook, Messenger i Telegram. Ho vam llançar el 2017 i un any després qualsevol client podia consultar el seu saldo, informació de les seves targetes, els caixers més pròxims o fer un enviament de diners instantani a través d’aquestes xarxes socials.

El 2018 BBVA es va convertir en la primera entitat financera de parla hispana a interactuar amb Google Assistant, per consultar els moviments dels comptes... Els clients també poden utilitzar aquest mateix servei amb Alexa, l’assistent virtual d’Amazon, i consultar el saldo dels seus comptes o enviar diners a altres persones a través de Siri, l’assistent d’Apple. Així com la cerca de caixers a través de Bixby.

Què oferirà en el futur BBVA a través dels bots?

Estem construint les capacitats que ens permetin disposar d’un assistent amb una visió més completa més enllà de bots que executen les operatives que sol·liciten els clients. L’objectiu és oferir assistència al client en qualsevol moment en l’execució de les tasques del dia a dia. Per exemple, per trobar el producte o servei que millor s’adapta a les seves necessitats, o identificar oportunitats d’estalvi o inversió de forma immediata.

I per als comerços?

BBVA ha presentat recentment My Business. Gràcies a aquesta solució el TPV de BBVA deixa de ser sol un canal de cobrament i pren la dimensió de centralitzar totes les dades del negoci. El terminal permet als comerços veure les vendes i devolucions per dies, mesos i anys, i fer comparatives per conèixer la seva evolució de l’entorn competitiu i prendre decisions basades en dades.