«El Nou Acord per Europa» recull els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. BBVA i 100 companyies més s’hi han adherit perquè aposten per assolir els reptes cap a un futur més sostenible per Europa que creï valor per a la societat.

BBVA ha firmat «El Nou Acord per Europa», que es basa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La carta pretén alertar i involucrar empreses, polítics i la societat civil sobre la necessitat d’unir forces per un futur sostenible. Els màxims responsables de 100 companyies s’han subscrit a la declaració. BBVA és l’únic banc espa-nyol que s’hi ha adherit.

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, opina que la societat ha de superar molts reptes per aconseguir un futur més sostenible, els quals només es podran superar amb la implicació de tots. Per primer cop a la història existeix una agenda comuna que involucra tota la població: els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

La finalitat principal de la carta és que tots els líders empresarials transmetin la conscienciació que cal plantejar una acció col·lectiva per aconseguir els objectius de les Nacions Unides.

Aquesta iniciativa pretén que tots els líders d’Europa responguin a les preocupacions públiques sobre el futur del continent. El desig és que Europa assoleixi una innovació i transformació sostenible que creï valor per a la societat.

La carta també anima a crear plataformes col·laboratives i models de finançament que incorporin una economia digital, sostenible, que redueixi els residus, optimitzi recursos i fomenti l’ocupabilitat de llarga durada i la cohesió social.

Actualment la Unió Europea fa passos per incentivar i regular el finançament sostenible i donar suport a aquesta transició.Amb aquesta adhesió, BBVA ha reafirmat el seu compromís amb el desenvolupament sostenible.

En el desè informe de Banca Responsable, es va donar a conèixer l’impacte de l’activitat de BBVA en la societat, el medi ambient i l’economia durant el 2018. Aquest mostra els progressos realitzats en la cerca d’un desenvolupament sostenible, amb una rendibilitat paral·lela amb els principis ètics financers, les bones pràctiques i la creació de valor.

La iniciativa s’ha presentat a la cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, organitzada per la xarxa europea de Responsabilitat Social Corporativa, CSR Europe. Amb el títol «Liderar i involucrar», la cimera s’ha convertit en la cita referent a Europa que reuneix anualment compa-nyies i grups d’interès entorn del llenguatge comú d’aquests objectius de les Nacions Unides.

Assolir els ODS mitjançant una transició a models de producció i consum sostenibles podria obrir oportunitats valorades en més de 10 bilions d’euros, que aportarien valor a la societat i assegurarien un desenvolupament responsable. La societat està demanant líders que dirigeixin el canvi, que facin accions contra la discriminació i combatin l’assetjament sexual, entre d’altres. A aquests objectius s’hi vol arribar el 2030.