Intensificar la flexibilitat de la capacitat productiva, reduir terminis d’entrega, estalviar costos i aplicar sistemes de treball que permetin augmentar la qualitat del producte final són factors decisius per a l’èxit de qualsevol empresa.

Les multinacionals ja tenen professionals que vetllen per la millora contínua i la reducció de costos operatius, però la major part de petites i mitjanes empreses no disposen d’aquest perfil, i hi aposten cada vegada més. Aquesta tasca de consultoria és la que ofereix Èric Albets Armengol, enginyer industrial amb quinze anys d’experiència en diferents sectors industrials, principalment a l’automoció.

Ara, la seva feina se centra en analitzar la situació concreta de les organitzacions que contracten el seu servei i definir un pla de treball per implementar millores. Per exemple, elabora projectes de reducció de costos operatius per tenir un marge de beneficis més gran d’una línia de producció, d’un producte concret o d’una àrea de l’empresa. 

L'acompanyament extern de perfils independents és un actiu a l'alça

«Es tracta d’optimitzar recursos per obtenir, a temps, el què el client demana», apunta Èric Albets. Altres tasques necessàries per a les empreses i que facilita Albets són creació de documentació de processos i normes de treball, digitalització de qualsevol procés, implantació d’ERP (sistema de planificació de recursos empresarials) o formacions de metodologiaLean (eines concretes per millorar la capacitat productiva).

Línia de producció d'una empresa EFE

Segons Albets, «és important que empreses del sector industrial i del sector serveis, com ara restauració, comptin amb un pla de treball que detalli el funcionament i les pràctiques. Un dels aspectes sorprenents és que moltes corporacions estan mancades de documentació i persones que es jubilen deixen enrere habilitats i experteses que es perden per sempre». I d’altra banda, «cal que les empreses apliquin mesures d’estalvi que puguin tenir impacte sobre el pressupost global i la facturació», remarca Èric Albets, que dona resposta a les necessitats de cada client. Els projectes s’elaboren conjuntament amb l’empresa, mantenint un intercanvi d’informació constant presencialment o remota.

ÈRIC ALBETS ARMENGOL

Consultor

649 888 780

ericalbets@gmail.com

linkedin.com/in/ericalbetsarmengol