Cim Aigua cerca un tècnic de manteniment per incorporació immediata

S'ofereix contracte indefinit per un perfil amb formació electromecànica i experiència en el manteniment industrial i de plantes depuradores

Cim Aigua, cerca professional amb formació electromecànica

Cim Aigua, cerca professional amb formació electromecànica / CIM AIGUA

Redacció

L'empresa Cim Aigua, especialitzada en el tractament d'aigües industrials, cerca un tècnic de manteniment per a incorporació immediata. La companyia busca un perfil amb formació electromecànica i experiència en el manteniment industrial i de plantes depuradores. S'ofereix contracte indefinit i les responsabilitats a desenvolupar inclouen la gestió del manteniment a les plantes depuradores assignades, el suport en tasques de manteniment, el seguiment de reparacions, l'elaboració d'informes d'explotació i manteniment, la recollida de mostres i la valoració d'analítiques.

El càrrec també contempla l'atenció al client, l'enviament de pressupostos, la gestió de comandes i albarans, el control remot de plantes i la gestió d'estocs de consumibles.

Els interessats poden enviar el seu CV a l'empresa a través del correu electrònic cimaigua@cimaigua.com.