Gabinet d'especialitats: Empresa. Societari. Concursal, 2a Oportunitat. Herències. Immobiliari. Contractes. Separacions - Divorcis i Dret de família. Laboral. Penal i Fiscal. Administratiu i Urbanisme. Assegurances. Sinistres i Accidents. Dret bancari i Consum.