Projectes tècnics, legalitzacions, peritatges judicials, industrials i particulars, valoració d'immobles, inspeccions tècniques d'edificis, reconstrucció d'accidents, certificacions tècniques.