El Suprem ha condemnat Cesc Fàbregas a pagar prop de 46.000 euros, més altres quantitats variables, a Eusara Servicios Deportivos SL, per la seva intermediació en els contractes signats pel futbolista amb l'Arsenal l'agost del 2005 i l'octubre del 2006.

La sentència ratifica també la condemna a Zirrintza SL, empresa que gestiona els drets d'imatge de l'esportista, a abonar el 10% de les retribucions percebudes del club de futbol anglès. Eusara Servicios Deportivos reclamava a Cesc Fàbregas l'import acordat per les tasques d'intermediació en la subscripció dels contractes signats entre el jugador de futbol i l'Arsenal. La indemnització final fixada és molt més baixa que l'exigida per l'empresa (40.145 euros davant els 438.000 exigits, més els interessos legals des de la interposició de la demanda d'Eusara Servicios Deportivos).