La normativa del walking football determina que no es pot córrer. Defineix caminar com «recórrer a peu determinada distància sempre amb un peu tocant el terra». Per tant, córrer es penalitza amb servei de falta indirecta. També estableix que només es pot tocar la pilota un màxim de tres tocs abans de passar-la a un company. Fer un quart toc es penalitza amb lliure indirecta. També, aixecar més de dos metres la pilota del terra. El futbol caminant s'ha de jugar en un camp de 42x30 metres dotat de porteries de 3x2 metres, amb una pilota d'un diàmetre i pes específics, adaptats a les capacitats dels futbolistes. Els equips els integren set jugadors de camp i un porter. Els partits es divideixen en tres parts de 16 minuts. A més, els serveis de banda s'executen amb el peu. S'atorga un punt addicional a l'equip que exhibeix més fair play durant el partit