24 vegades

Els blaugrana obtenen el títol honorífic de manera matemàtica per 24a vegada a la història. En 11 dels 13 dar-rers anys el campió d'hivern ha estat després campió de lliga.