5 partits

En tres ocasions el resultat en un clàssic de Copa a Madrid va ser d'1-1. De repetir-se, duria l'eliminatòria a la pròrroga. Els precedents vàlids pel Barça són d'1-5, 2-2, 2-4, 0-1 i 1-2