? «Vaig descobrir el festival de Les Comes l'any passat. Enguany, no havia previst prendre part a la Supertrack. Però la insistència dels a-mics ha propiciat el meu impulsiu debut. Amb el copilot, Enric Pérez, ens hem inscrit cinc minuts abans de començar. I hem fet una errada de novells: hem sortit amb marxes llargues i ens hem hagut de saltar la zona empedrada. El proper curs, millorarem l'actuació de l'estrena»