La nedadora Montse Gomariz encapçala un equip d'onze persones que vol renovar l'orientació del CN Minorisa. «Porto al cor el CN Manresa, ara CN Minorisa. Després d'una aturada quan vaig tenir fills, ara torno a nedar com a màster i ells també són nedadors de l'entitat. Tot plegat m'ha animat a presentar-me a les eleccions amb un grup de gent que engloba totes les seccions del club, per tenir diferents visions. Jo he estat uns mesos a la junta, des que vaig suplir una noia que va agafar la baixa per maternitat». Així ha explicat Gomariz la seva motivació per presidir el CN Minorisa.

Com esmenta al seu programa, l'objectiu principal és retornar a l'entitat l'estatus de referència esportiva i social que havia tingut històricament el CN Manresa a través «d'una nova cultura de club per potenciar les seccions. Un dels reptes de la candidatura és «recuperar el nom de CN Manresa, que és amb el qual realment s'identifica fora d'aquí la nostra entitat. La gent es pensa que Minorisa és el nom d'un patrocinador. En aquest sentit, esportivament volem aconseguir tornar a ser un referent. Em fa molta pena veure la taula de rècords, on n'hi ha algun de meu. Hem de recuperar els valors socials. El CN Manresa era una família i a tots nosaltres alguna cosa ens va quedar d'aquella època».

La viabilitat econòmica del projecte també és un dels eixos de la candidatura, que es proposa buscar noves fonts de finançament que complementin els ingressos principals derivats de les quotes dels pares i dels esportistes. També es proposa crear escoles esportives com a referència per a la iniciació de cada disciplina. «Abans, com a CN Manresa, gestionàvem els cursets, des d'on vinculàvem molts nedadors al club. Ara que és Aigües de Manresa qui fa la gestió de l'aprenentatge, nosaltres tenim una bona base però pocs nens. Hem de recuperar els cursets com sigui».

A banda de potenciar les diferents seccions, l'equip de Gomariz es proposa treballar a fons la natació adaptada. «Tenim la gent d'Ampans que ve a nedar i ens agradaria formar una secció de paralímpics per competir, com tenen molts altres clubs. Cal donar oportunitats a tothom», ha comentat Gomariz.

Un problema de l'actual CN Minorisa és, segons Gomariz, que «estem molt limitats quant a espais i horaris a les piscines. Som com llogaters d'Aigües de Manresa, i per créixer necessitem més. Per exemple, durant el curs escolar no podem disposar de la piscina de 50 metres per entrenar les competicions d'aquesta distància perquè està partida en dos espais de 25 metres. Ens haurem de reunir amb Aigües de Manresa i fer-ho d'una altra manera. Estem lligats de peus i mans, i això, tenint en compte que les piscines són municipals».