La societat anònima esportiva pot ser efectiva d'aquí a 30 o 40 dies. Un grup de socis, en una de les reunions informatives, va presentar la possibilitat de formar una SAE ex novo, la qual contempla la possibilitat que el club pugui recuperar el patrimoni en cas de fallida de la societat. En l'assemblea de divendres, tant l'advocat del club com de l'empresa Kosmos, va al·legar que no era «viable». En aquest sentit, Dario Riera té clar que «en cas de no anar bé, la SAE actual només es podria vendre a una altra SAE i per tant no es perdria de cap de les maneres la idiosincràsia de l'empresa inicial». Es va anunciar a l'assemblea que els socis tindran dret a comptar accions de la societat, segons un varem que està per concretar, i que d'aquesta manera podrien tenir un cert poder de decisió malgrat que l'empresa Kosmos tindria la majoria d'accions. També ha fet saber, Riera, que properament es farà una altra assemblea de socis però, en aquest cas, per explicar quin serà el 'timing' de treball i les actuacions relacionades amb les inversions que es volen fer.