A banda de perdre's el patrimoni, hi ha socis que pensen que també es pot perdre el nom i la ubicació del Gimnàstic de Manresa. En aquest sentit, el president del club (quan es formi la societat anònima esportiva serà president de la comissió social) ha recordat que «el Gimnàstic és ara mateix una marca, i les coses que funcionen no se solen tocar. És més, des que s'està parlant de la venda a l'empresa del Gerard Piqué, s'ens ofereixen molts jugadors».

«No sé quin serà el futur, però jo penso que, si l'Andorra va pujant de categories, es farà un mix i potser el nom del club acabarà essent Gimnàstic de Manresa Andorra, que encara ens donaria més prestigi», ha afegit Riera.