La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa manté oberta fins al proper dia 4 d’octubre una línia d’ajuts que, amb la col·laboració de les entitats esportives de la ciutat, pretén afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa -que s’impulsa per tercer any consecutiu- és garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques o situació social desfavorida. L’Ajuntament reconeix així el valor educatiu i formatiu que té l’esport per a infants i joves, i el paper integrador que juga el teixit associatiu esportiu de la ciutat.

En aquesta edició es dedicaran 18.000 euros per aquesta línia d’ajuts, la mateixa quantia de l’any passat. Les beques a les famílies es vehiculen per mitjà de l’entitat esportiva on l'infant o jove està inscrit i participa en alguna competició esportiva oficial, ja sigui d’una lliga federada o escolar.

En les dues convocatòries d’anys anteriors es van poder atendre totes les sol·licituds. Concretament, l’any 2017 es va dotar la convocatòria amb 9.480 euros i es van atendre 96 beques repartides en 13 entitats esportives; i el 2018 la convocatòria va ser de 18.000 euros i es van resoldre favorablement 116 sol·licituds repartides en 14 entitats esportives. Pel que fa a les modalitats esportives, l’any 2018 el 64% dels ajuts es van destinar a l’esport del futbol, seguits a gran distància pel bàsquet amb un 8% dels ajuts, i continuant pel judo, gimnàstica artística, beisbol, atletisme, natació, rugbi i voleibol.

Requisits i documentació

Els requisits per optar a aquests ajuts són haver nascut entre els anys 2002 i 2015; estar empadronat a Manresa; i estar inscrit/a en una entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva escolar o secció esportiva amb seu a Manresa i estar en possessió de la corresponent llicència esportiva, federativa o escolar; pertànyer a una unitat familiar de convivència que no superi la renda anual fixada en el tram D del barem establert en el sistema de tarifació social de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2019, o bé haver estat beneficiaris d'un ajut per material escolar i/o activitats de suports a la normalització educativa, o d'una beca menjador durant el curs escolar 2018/19.

Els impresos oficials estan a disposició dels interessats en els clubs esportius de Manresa o a la secció d’Esports de l’Ajuntament (Edifici Infants, Ctra de Vic, 16) o bé al web municipal a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/web/menu/7817-ajuts-inclusio-esportiva-d-infants-i-joves.