10 GiGUES

Amb 9 antenes al voltant de la pista i 3 més a la zona de vestidors, hi haurà una connexió de 500 persones per a cadacuna d'elles, el que suma 6.000. La potència és

de 10 gigues simètriques