La pràctica habitual d'esport per part de les dones creix tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat espanyol, tot i que es manté encara uns 10 punts per sota del percentatge referent als homes. Així, segons dades del darrer Observatori Català de l'Esport, que es va publicar el 2017, les dones que manifestaven que feien esport representaven el 40,2%, davant el 51% pel que fa a la població masculina. Pel que fa al conjunt de l'Estat, les dones que declaraven fer una activitat física de forma regular, segons les dades de l'Anuari d'Estadístiques Esportives del CSD, eren el 47,5%, davant del 59,8% dels homes.

A Catalunya, les dones continuen practicant menys activitats que els homes, cosa que no és nova. Però cal destacar que, a mesura que es fan grans, la diferència entre els homes i les dones disminueix i, a partir de 65 anys, sovint es dona el cas que practiquen esport més les dones que els homes. I els índexs de l'activitat física augmenten molt si a les dades de participació esportiva també s'hi afegeix el passeig. A Catalunya representa el 68,4% de les persones, i el 65,9% al conjunt estatal. A nivell català, el grup d'edat dels 15 als 24 anys és el que fa més activitat, amb un 64,3%. En edats posteriors les xifres són: 56,7% fins als 34 anys, 58% fins als 44, 37,5% fins als 54, 40% fins als 40 i el 28% a partir dels 65 anys.

Per nivell d'estudis, els que practiquen més esport són els llicenciats, amb el 67,6%, i les persones sense estudis (15%) o només amb la primària (22%) són les que en fan menys.

Modalitats per gèneres

L'Observatori Català de l'Esport fa una menció especial de la població escolar, fins a 16 anys. Dins d'aquest sector hi ha el 72,8% de persones que fan esport, amb les Comarques Centrals com la zona amb un índex més elevat (76,1%) i amb les Terres de l'Ebre (69,7%) amb el més baix. En el conjunt català es repeteixen els 10 punts de diferència que hi ha en el global d'edats. Fins als 16 anys, hi ha un 78% dels nois i un 68% de les noies que fan esport.

També és significatiu el desglossat dels esports que més practiquen els escolars. Si mirem els nois, les cinc modalitats amb més requesta són el futbol (34,6%), el bàsquet (10,4%), les arts marcials (7,1%), la natació (6,7%) i l'atletisme (4,9 %).

Pel que fa als esports i activitats que atreuen més les noies, en primer lloc hi ha les que es relacionen amb la dansa, amb el 19,9%. Darrere hi ha la natació amb el 10,8%, i tercer és el bàsquet amb el 9,2%. Després hi ha la diferenciació entre el que són les activitats de gimnàs (6,5%) i la gimnàstica (6,2%). Després venen el patinatge (6,1%), el futbol (3,7%) i el voleibol (2,8%). A més, el 65,8% de la pràctica esportiva organitzada és esport de competició i, en aquest cas, també hi ha diferències entre nois (77,9%) i noies (51,9%).

Poques dones directives

L'Observatori Català de l'Esport fa un recull del esportistes d'elit que hi havia a Catalunya el 2017. Del total de 389, 218 eren homes, el 56%. Les dones eren 171, el que suposava el 44%, una altra vegada a prop del llindar dels 10 punts de diferència. Aquest marge és molt més gran pel que fa als directius de clubs, 690 dels quals eren homes (80%) i només 167 eren dones (20%). A l'Estat espanyol fa esport el 54% de la població, davant del 87% de Finlàndia o el 32% de Portugal, Bulgària i Grècia.