? En el torn de precs i preguntes, una sòcia del CN Minorisa va demanar si s'aprofitarà el logo històric del CN Manresa. Des de la taula presidencial van contestar que aquest era un tema que encara se n'havia de parlar, tot i que, segons Jordi Serracanta, «sembla que pot ser el moment de fer-hi algun retoc, fins i tot de fer algun híbrid amb l'escut del CN Minorisa. Tampoc descartem fer un procés participatiu entre els socis. En tot cas, n'hem d'acabar de parlar».