El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) de la Federació Catalana de Futbol ha tancat el període de preinscripció per accedir al curset de nous àrbitres amb una xifra rècord de 1.003 aspirants. Segurament, la bona tasca formativa que realitza el CTA s'ha vist reflectida en l'assoliment d'una xifra mai vista, tenint en compte també que varia molt d'una temporada a una altra l'interès dels joves per aquesta funció tan necessària com imprescindible per al futbol, malgrat sigui en ocasions molt criticada.

La distribució territorial dels preinscrits ha estat de la manera següent: 308 al Barcelonès, 438 a les comarques barcelonines, 76 a Girona, 91 a Lleida i 90 a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'edat mitjana dels aspirants és de 17,2 anys, i de tots els apuntats, 65 són noies. Com en el cas del futbol femení, també en aquest cas es fa una important incidència en l'arbitratge femení, en espera que algun dia alguna col·legiada pugui arbitrar un partit de LaLliga i no de la Lliga Iberdrola femenina com fins ara.

Tal com indica el corresponent pla de formació com a requisit per a la matriculació, els aspirants

properament hauran de superar un examen de comprensió oral i escrita que s'efectuarà de forma prèvia a la formalització de la inscripció. Per tant, s'obrirà la fase en la qual es procedirà a efectuar aquestes proves selectives escrites, així com les entrevistes personals als aspirants al curset. Finalment, els seleccionats seran matriculats i iniciaran la part lectiva teòrica i pràctica del curset.

El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident econòmic del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol, Xavier Moreno, afirma que «és una satisfacció tant per al CTA com per a la federació en el seu conjunt. Que hi hagi més de 1.000 persones que vulguin ser àrbitres és fruit principalment de dos motius.

En primer lloc, per l'èxit de les campanyes impulsades per la Federació Catalana de Futbol en les últimes temporades. I, en segon lloc, pel reconeixement de la figura dels àrbitres, cada cop més valorat, tractats com a esportistes i participants del joc». En aquest sentit, Moreno assenyala que «tenim 2.000 àrbitres en actiu i volen incorporar-s'hi 1.000 de nous la propera temporada. Estem treballant en el camí correcte».

D'acord amb les mesures extraordinàries amb motiu de l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma, lògicament la Federació Catalana de Futbol va decretar, fa dies, la suspensió de tota activitat federativa que requereixi presència física en qualsevol local federatiu. Per això, el calendari inicialment previst per al desenvolupament del curs per a nous àrbitres resta en suspens temporalment fins a la represa de les activitats formatives presencials a les diferents delegacions territorials. El CTA informarà tan aviat com sigui possible de les dates del nou calendari.