Tranquil. Es va mantenir impertèrrit davant de totes les catàstrofes que va haver de torejar en forma de lesions, passaports i passes gripals, i va conduir l'equip a una posició còmoda. Va faltar saber com s'hauria acabat tot.