L'Ajuntament de Manresa va reobrir dimarts l'Estadi Municipal d'Atletisme, només per a persones majors d'edat amb llicència federativa i per als socis del Club Atlètic Manresa, entitat esportiva que té atorgada la llicència d'ocupació temporal d'ús privatiu de la instal·lació. En tot moment caldrà respectar les mesures d'higiene i protecció sanitària per evitar una possible propagació de la Covid-19. Els menors podran accedir a l'estadi només si van acompanyats d'un pare/mare o tutor legal que sigui soci del Club Atlètic Manresa.

L'horari d'obertura serà de 8.30 a 14 h i de 17 a 20 h, de dilluns a divendres. Per garantir les distàncies de seguretat, aquest horari s'ha dividit en cinc franges horàries, que tindran un aforament màxim per cada torn de 10 persones. Els torns seran: de 8.30 a 10 h; de 10 a 11.30 h; de 12.30 a 14 h; de 17 a 18.30 h; i de 18.30 a 20 h.

Per a poder-hi accedir, els esportistes hauran de demanar cita prèvia amb un mínim de 24 d'antelació a l'adreça electrònica complex@ajmanresa.cat o bé al telèfon 93 872 84 22 (complex del Vell Congost). L'entrada a l'estadi es farà per la porta situada al costat dels vestidors dels camps de terra, mentre que la sortida s'haurà de fer per la porta sud. L'estadi estarà tancat mentre es desenvolupa cada sessió d'entrenament i s'obrirà a cada canvi de torn. El control d'accessos i de l'aforament anirà a càrrec d'un responsable municipal.

Es podrà utilitzar la pista sintètica d'atletisme, el circuit de fúting i l'espai central de gespa. La resta d'espais (vestidors, gimnàs, grades, oficines i magatzems) estaran tancats. No es podrà fer ús dels materials esportius i tècnics propis de l'Estadi d'Atletisme, ni de les zones dels salts de perxa, llarga i alçada, i zona de llançaments. No obstant això, cada esportista podrà portar el material personal que necessiti per a l'entrenament.

Prèviament a l'obertura de la instal·lació, s'ha portat a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que poden estar en contacte amb els usuaris, com baranes, portes i matalassos de la zona de caiguda, entre altres. Un cop la instal·lació obri, la neteja i desinfecció es farà al final de cada torn i també al final de cada jornada.

L'ús de la instal·lació és gratuït pels socis del Club Atlètic Manresa, que és l'entitat que té atorgada la llicència d'ús. Les persones federades no sòcies hauran de pagar el preu públic que preveu l'ordenança, que és de 2,35 euros l'hora.