En la part econòmica, el tresorer Manel Villaplana va reconèixer uns 47.000 euros de deute, entre proveïdors i sous de jugadors i tècnics, també de la base, tenint en compte que «d'aquesta temporada passada només es deu el mes de gener i tenint en compte que a partir del març tot va quedar aturat. El que va passar abans del 30 de juny del 2019, com que no hi ha els comptes clars, ni estan documentats, nosaltres no ens en podem fer càrrec. Tot i això, hem eixugat més de 48.000 euros de diferents partides de la campanya anterior».

En aquest apartat econòmic, en l'assembla d'ahir es va fer esment de la denúncia dels seus contractes per part de dos exjugadors, Miguel Ángel Luque i Walter Fernández, a l'Associació de Futbolistes Espa-nyols (AFE). Segons Villaplana «ens reclamen un deute aproximat d'uns 14.000 euros, 9.750 Luque i 4.400 Walter, i inclou els mesos afectats per la covid-19; nosaltres només admetem fins a la segona setmana de març. Estem parlant amb ells a veure si ho podem reconduir; tenim un advocat que treballa en aquest tema. Considerem que per a nosaltres la temporada va acabar amb la crisi del coronavirus». Per la seva part, el portaveu de la gestora, Francesc Soria, va dir sobre el tema que «això mediàticament és molt llaminer, però el que ha de quedar clar és que nosaltres hi estem treballant des del primer dia, amb la mà estesa cap als jugadors per arribar a un acord i, sobretot, per un pagament fraccionat».

També es va comentar que el sorteig del viatge a Nova York es farà en el primer partit de competició del primer equip la propera temporada. De moment s'han recaptat 13.145 euros però encara queden per recollir butlletes que per la covid-19 han quedat dispersades.