L'auditoria de PriceWaterhouse Coopers al Barça respecte de l'anomenat BarçaGate exposa irregularitats que no van ser exposades durant la presentació del document de dilluns. Així, no es va parlar de la formalització i renovació dels contractes, que no es van fer seguint polítiques d'aprovació internes del club. A més, es va comprovar que, tot i que l'encàrrec era únic, es va formalitzar a través de diversos contractes i també que les feines fetes estan valorades en 620.000 euros anuals, però que el Barça va pagar uns dos milions en dos anys.