? La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), de comú acord amb les federacions esportives espanyoles d'esports d'equip convocades pel Comitè Olímpic Espanyol i a l'empara de les últimes decisions de les federacions internacionals com la UEFA i la FIFA, entén que, davant l'evolució de la situació pandèmica de les últimes setmanes i especialment dels últims dies al conjunt de país, és imprescindible una reflexió conjunta sobre la procedència d'iniciar la nova temporada esportiva amb unes garanties sanitàries i jurídiques suficients per a tots els esportistes, clubs i federacions, atès que en aquests moments les condicions han canviat en relació amb el previst en les setmanes anteriors. A aquests efectes, s'ha convocat una reunió dels presidents de les federacions autonòmiques per a dilluns on s'informarà de la situació i s'adoptaran les decisions pertinents pel que fa al com i al quan podran iniciar-se les competicions estatals no professionals. La RFEF actuarà de comú acord i en la mateixa línia que el conjunt de les federacions espanyoles d'esports d'equip i sota l'empara i les directrius que ens remetin les autoritats competents per poder garantir la salut de tots els esportistes que participin en les competicions d'àmbit estatal amb un model homogeni i vàlid jurídicament per a tots per a tots igual.