?Segons l'article 35.4 dels estatuts del FC Barcelona, si es produeix la dimissió o renúncia dels membres de la junta de forma simultània i generalitzada s'ha de constituir una comissió gestora que substitueixi la directiva. En el cas del Barça, el president d'aquesta comissió serà l'empresari i economista Carles Tusquets, directiu amb Josep Lluís Núñez. La gestora ha d'estar formada per un nombre no inferior al 50% del total dels membres de la junta en el moment de la dimissió, i un mínim de set. Carles Tusquets, juntament amb el Síndic de Socis del FC Barcelona, Joan Manuel Trayter Jiménez, seran els responsables de nomenar la resta dels integrants, que en seran cinc. I aquests cinc noms han de ser escollits entre membres de la junta que ha dimitit, de la comissió econòmica i de la comisió de disciplina.