Mutuacat va signar un acord amb Unifedesport i la Unió de les Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per ajudar-les amb un patrocini de 40.000 euros. Aquesta ajuda servirà per dur a terme activitats formatives i de difusió d'hàbits saludables en la pràctica de l'esport.

Davant l'afectació que ha produït la pandèmia en el sector esportiu, Unifedesport ha dut a terme accions enfocades a minimitzar el perjudici de les seves entitats, serà l'encarregada de coordinar la gestió d'aquesta ajuda amb cada una de les federacions assegurades. L'ajuda es farà efectiva en el moment de formalització de la renovació de les pòlisses contractades. Cal entendre aquesta iniciativa com una acció plenament coherent amb la idiosincràsia de la mútua i amb els seus valors de compromís, solidaritat i catalanisme, ja que el seu caràcter d'entitat sense ànim de lucre l'obliga a revertir els beneficis en la societat. Mutuacat està sensibilitzada amb les activitats d'interès general pel país, dins de les quals es troba el foment i la pràctica de l'esport. Per això ha optat per ajudar el món esportiu, molt castigat per la crisi produïda per la covid-19. El confinament va repercutir molt negativament en el finançament de les entitats esportives amb l'anul·lació de competicions, i ara, amb la segona onada de la pandèmia, les entitats i empreses esportives tornen a patir les conseqüències de les restriccions.

En aquest sentit, fa pocs dies Gerard Esteva, president de la UFEC i d'UNIFEDESPORT, va presentar un pla de rescat del sector en el qual s'incideix en tres àmbits: la reactivació de l'activitat esportiva, la modificació del toc de queda i els ajuts a fons perdut per a empreses i entitats esportives. El lema del pla és ben il·lustratiu: l'esport està tocat de mort. Segons les paraules de Sergi Macià, director general de Mutuacat, no és gens sorprenent que les beneficiàries de la solidaritat de Mutuacat siguin les federacions catalanes que li fan confiança, ja que, com a asseguradora líder de l'esport català, en coneix bé la problemàtica. De fet, la mútua gestiona 17 federacions a tot l'Estat, i té cura de la salut dels seus 70.000 esportistes federats, als quals s'ha d'afegir 100.000 esportistes amateurs que estan inclosos dins dels consells esportius comarcals, lligues esportives de futbol, grans grups esportius i gimnasos.