? L'scooter street es practica en un skatepark on hi ha baranes, calaixos, escales, hubbas i tots aquells mòduls que imiten elements que es poden trobar en el carrer de qualsevol ciutat. Per facilitar la fluïdesa i la velocitat necessària també es poden incloure quarters i rampes dins de la seva composició. En les competicions són un jutges els que valoren els exercicis i les maniobres aèries de cadascun dels riders. També en scooter hi ha les modalitats park i cross. Per poder participar en qualsevol esdeveniment autonòmic o estatal és necessari l'ús de qualsevol scooter freestyle del mercat. El cap de jutges té la potestat de prohibir un patinet en concret si no reuneix les condicions necessàries i pot suposar un perill per al bon funcionament del skatepark i de l'esdeveniment en general. En aquest sentit, no són permesos els scooters plegables, de passeig (roda gran), elèctric o de tres rodes. No està permès l'ús de rodes preparades especialment per a les competicions en terra.